Kontakty Poskytovanie služieb Služby informačnej bezpečnosti Poradenské a konzultačné služby IKT v oblastiach

Služby informačnej bezpečnosti:

implementácia IDS (Intrusion Detection System), resp. IPS (Intrusion Prevention System),
implementácia ultrabezpečných systémov postavených na OS Linux
poradenstvo v oblasti zabezpečovania informačných systémov
vysokodostupné, škálovatelné clustre, cloud computing riešenia
PKI, zaručený elektronický podpis (ZEP),
ochrana koncových staníc, kryptovanie,
bezpečnosť relačných databáz,
tvorba politík a ostatnej bezpečnostnej dokumentácie,
bezpečnostné projekty a analýzy rizík,
audity v oblasti informačnej bezpečnosti,
vypracovávanie plánov obnovy (DRP),
ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností,
digitálne forenzné analýzy,
prevencia úniku a straty dát (Data Loss Prevention)
účasť na štandardizácii IKT systémov z pohladu bezpečnosti
© 2011 všetky práva vyhradené | ump.sk | code by Ivan Mišák